MasterKey CDNT

Etapy instalacji

 

 

Zanim zdecydujemy się na montaż instalacji fotowoltaicznej, należy dokładnie przemyśleć wiele aspektów, od których zależy czy nasza instalacja będzie optymalna i bezawaryjna.

Pierwszy, najistotniejszy etap to projekt instalacji. Tu trzeba przemyśleć jak optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię, sposób montażu, jakie będzie ułożenie paneli i wreszcie jakie panele wybrać.

Dalszy krok to dobór falownika, zabezpieczeń po stronie DC i AC oraz kabli i złączek. Nie wolno zapomnieć o ochronie odgromowej.

Kolejny etap – montaż, powinien się cechować najwyższą starannością i odpowiedzialnością. Solidny montaż do elementów nośnych (krokwi) dachu, sposób prowadzenia kabli, jakość złączek itp. Maja ogromny wpływ na późniejszą bezawaryjną pracę instalacji fotowoltaicznej.

Etap uruchomienia, wieńczący dzieło, będzie realnym sukcesem jeśli w poprzednich etapach niczego nie zaniedbano.

Etap odbioru powienien zakończyć się pomiarami udokumetowanymi na piśmie, protokołem odbioru, instruktażem, przekazaniem instrukcji obsługi i innych dokuementów, uzgodnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, usług konserwacji. Dla ewentualnej akcji gaśniczej straży pożarnej, inwestor powinien dysponować schematem elektrycznym instalacji fotowoltaicznej, rozmieszczeniem elementów, kabli, wskazaniem wyłącznika przeciwpożarowego.

Należy jeszcze podkreślić, że przewymiarowywanie instalacji jeśli chodzi o ilość paneli czy rodzaj falownika wcale nie jest korzystne a może nawet w niektórych przypadkach obnizyc jej sprawność.

 

Informacje opracowane przez CDNT. Rozpowszechnianie wymaga umieszczenia informacji o źródle www.cdnt.pl

Zespół CDNT
data aktualizacji, lipiec 2020r.

 

 

*