MasterKey CDNT

Eksploatacja

 

KONSERWACJA, WYBRANE ASPEKTY:

Usuwanie pleśni i odchodów ptaków, kontrola zamocowania paneli

Przez wielu producentów konserwacja jest warunkiem utrzymania gwarancji. Dobrym okresem na konserwację jest wiosna, w dniach gdzie temperatura dachu i otoczenia jest taka sama. Zalecana jest kontrola mocowania modułów i ich mycie co najmniej raz w roku. Można założyć, że padający deszcz umyje moduły. Ale wówczas brud zostaje zatrzymany przez dolne części ramek. Pozostają uciążliwe do usunięcia pleśnie i odchody ptaków. Przy pracach neleży pamiętać, że instalacja jest cały czas pod napięciem. Nie wolno chodzić po panelach, stosować myjek wysokociśnieniowych. 

Sprawdzenie stanu przewodów i osłon, pomiary uziemienia

Przewody mocujące, opaski, kanały kablowe, złącza, podlegają obiciążeniom mechanicznym wiatru i śniegu. Zdarzają się uszkodzenia izolacji spowodowane przez kuny i zjeżdżający śnieg. Uszkodzenie izolacji na przewodach prądu stałęgo na dachu może grozić pojawieniem się łuku elektrycznego i pożarem. Instalacje spełniają normy i producenci starają się projektować urządzenia z zabezpieczeniami przed takimi skutkami. Nie mniej, okresowa konserwacja zapobiega takim awariom i ich konsekwencjom.

 

 

EKSPLOATACJA, WYBRANE ASPEKTY:

Wymiana uszkodzonego modułu

Należy pamiętać, że wyłączenia gwarancji obejmują przypadki połączenia modułów różnych producentów i/lub innej konstukcji. Czynność ta, w okresie wieloletniej eksploatacji wymaga odpowiedzialnego serwisu.

Niekontrolowane zacienienie modułów

Rosnące gałęzie drzew, liscie, nieusunięty śnieg to zmniejszenie mocy paneli czyli mniejsze zyski. 

 

Informacje opracowane przez CDNT. Rozpowszechnianie wymaga umieszczenia informacji o źródle www.cdnt.pl
Zespół CDNT
data aktualizacji, lipiec 2020r.

*