MasterKey CDNT

Kierunki rozwoju fotowoltaiki w latach 2020/2021

 

Wydajności ok. 24%

Pojawiają się na świecie nowe generacje modułów, o wydajności ok. 24%. Są w fazie patentów, zastrzeżenia nowych technologii i budowania dla nich linii produkcyjnych. Plany produkcyjne w Europie zakładają sprzedaż pod koniec 2021r i sprzedaż głównie na rynku niemieckim.

 

Rynki rozwinięte

Rynek niemiecki i włoch wchodzi w kolejną generację instalacji. Coraz więcej systemów fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych jest planowanych i wdrażanych w połączeniu z magazynowaniem energii. Istniejące instalacje są przebudowywane i doinstalowywane są baterie. Na rynku dostępne są systemy magazynowania, które imponują wysoką wydajnością. Stosuje się wówczas falowniki hybrydowe a cała instalacja konfigurowana jest do maksymalizowania samokonsumpcji tj. na własne potrzeby. W Polsce nie ma jeszcze wsparcia rządowego dla tych rozwiązań, ale to tylko kwestia czasu. Rozwiązania te stabilizują sieć energetyczną kraju, jej wahania. Dla klienta zwiększają samokonsumpcję w szczycie zapotrzebowania na energię i pochmurne dni.

 

Aspekty prawne

Na świecie złożono pozwy przeciwko kilku azjatyckim producentom modułów słonecznych w związku z naruszeniem patentu – technologii produkcji modułów.

 

Inne

Nadchodzące trendy to również ogniwa nowej generacji z użyciem parowskitów, które są elastyczne i częściowo transparentne, czy moduły BIPV (ang. building integrated photovoltaics) przeznaczone do integracji z budynkiem np. w pokryciach dachowych czy elewacji.

Ciekawą nowością, która może zrewolucjonizować rynek fotowoltaiczny, są dwustronne panele. Dzięki takiej konstrukcji można znacząco zwiększyć wydajność paneli, bo wykorzystują one również światło odbite od podłoża.Dwustronne panele mają ponadto szersze zastosowanie – moga być montowane na fasadach, płotach, barierach dźwiękochłonnych.

 

Informacje opracowane przez CDNT. Rozpowszechnianie wymaga umieszczenia informacji o źródle www.cdnt.pl
Zespół CDNT
data aktualizacji, lipiec 2020r.

*